Forum und email
newt_create_grid

newt_create_grid

(PECL)

newt_create_grid -- 

Popis

resource newt_create_grid ( int cols, int rows )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

cols

Its description

rows

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity