Forum und email
newt_cursor_off

newt_cursor_off

(PECL)

newt_cursor_off -- 

Popis

void newt_cursor_off ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.