Forum und email
newt_cursor_on

newt_cursor_on

(PECL)

newt_cursor_on -- 

Popis

void newt_cursor_on ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.