Forum und email
newt_entry_get_value

newt_entry_get_value

(PECL)

newt_entry_get_value -- 

Popis

string newt_entry_get_value ( resource entry )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

entry

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity