Forum und email
newt_entry_set_filter

newt_entry_set_filter

(PECL)

newt_entry_set_filter -- 

Popis

void newt_entry_set_filter ( resource entry, callback filter, mixed data )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

entry

Its description

filter

Its description

data

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.