Forum und email
newt_entry_set

newt_entry_set

(PECL)

newt_entry_set -- 

Popis

void newt_entry_set ( resource entry, string value [, bool cursor_at_end] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

entry

Its description

value

Its description

cursor_at_end

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.