Forum und email
newt_entry

newt_entry

(PECL)

newt_entry -- 

Popis

resource newt_entry ( int left, int top, int width [, string init_value [, int flags]] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

left

Its description

top

Its description

width

Its description

init_value

Its description

flags

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity