Forum und email
newt_form_set_background

newt_form_set_background

(PECL)

newt_form_set_background -- 

Popis

void newt_form_set_background ( resource from, int background )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

from

Its description

background

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.