Forum und email
newt_form_set_height

newt_form_set_height

(PECL)

newt_form_set_height -- 

Popis

void newt_form_set_height ( resource form, int height )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

form

Its description

height

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.