Forum und email
newt_form_set_timer

newt_form_set_timer

(PECL)

newt_form_set_timer -- 

Popis

void newt_form_set_timer ( resource form, int milliseconds )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

form

Its description

milliseconds

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.