Forum und email
newt_form_set_width

newt_form_set_width

(PECL)

newt_form_set_width -- 

Popis

void newt_form_set_width ( resource form, int width )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

form

Its description

width

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.