Forum und email
newt_form_watch_fd

newt_form_watch_fd

(PECL)

newt_form_watch_fd -- 

Popis

void newt_form_watch_fd ( resource form, resource stream [, int flags] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

form

Its description

stream

Its description

flags

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.