Forum und email
newt_grid_add_components_to_form

newt_grid_add_components_to_form

(PECL)

newt_grid_add_components_to_form -- 

Popis

void newt_grid_add_components_to_form ( resource grid, resource form, bool recurse )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

grid

Its description

form

Its description

recurse

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.