Forum und email
newt_grid_basic_window

newt_grid_basic_window

(PECL)

newt_grid_basic_window -- 

Popis

resource newt_grid_basic_window ( resource text, resource middle, resource buttons )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

text

Its description

middle

Its description

buttons

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity