Forum und email
newt_grid_free

newt_grid_free

(PECL)

newt_grid_free -- 

Popis

void newt_grid_free ( resource grid, bool recurse )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

grid

Its description

recurse

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.