Forum und email
newt_grid_get_size

newt_grid_get_size

(PECL)

newt_grid_get_size -- 

Popis

void newt_grid_get_size ( resouce grid, int &width, int &height )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

grid

Its description

width

Its description

height

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.