Forum und email
newt_grid_h_close_stacked

newt_grid_h_close_stacked

(PECL)

newt_grid_h_close_stacked -- 

Popis

resource newt_grid_h_close_stacked ( int element1_type, resource element1 [, int ... [, resource ...]] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

element1_type

Its description

element1

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity