Forum und email
newt_grid_place

newt_grid_place

(PECL)

newt_grid_place -- 

Popis

void newt_grid_place ( resource grid, int left, int top )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

grid

Its description

left

Its description

top

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.