Forum und email
newt_grid_set_field

newt_grid_set_field

(PECL)

newt_grid_set_field -- 

Popis

void newt_grid_set_field ( resource grid, int col, int row, int type, resource val, int pad_left, int pad_top, int pad_right, int pad_bottom, int anchor [, int flags] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

grid

Its description

col

Its description

row

Its description

type

Its description

val

Its description

pad_left

Its description

pad_top

Its description

pad_right

Its description

pad_bottom

Its description

anchor

Its description

flags

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.