Forum und email
newt_label_set_text

newt_label_set_text

(PECL)

newt_label_set_text -- 

Popis

void newt_label_set_text ( resource label, string text )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

label

Its description

text

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.