Forum und email
newt_label

newt_label

(PECL)

newt_label -- 

Popis

resource newt_label ( int left, int top, string text )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

left

Its description

top

Its description

text

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity