Forum und email
newt_listbox_get_selection

newt_listbox_get_selection

(PECL)

newt_listbox_get_selection -- 

Popis

array newt_listbox_get_selection ( resource listbox )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

listbox

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity