Forum und email
newt_listbox_insert_entry

newt_listbox_insert_entry

(PECL)

newt_listbox_insert_entry -- 

Popis

void newt_listbox_insert_entry ( resource listbox, string text, mixed data, mixed key )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

listbox

Its description

text

Its description

data

Its description

key

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.