Forum und email
newt_listbox_select_item

newt_listbox_select_item

(PECL)

newt_listbox_select_item -- 

Popis

void newt_listbox_select_item ( resource listbox, mixed key, int sense )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

listbox

Its description

key

Its description

sense

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.