Forum und email
newt_listbox_set_current_by_key

newt_listbox_set_current_by_key

(PECL)

newt_listbox_set_current_by_key -- 

Popis

void newt_listbox_set_current_by_key ( resource listbox, mixed key )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

listbox

Its description

key

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.