Forum und email
newt_listbox

newt_listbox

(PECL)

newt_listbox -- 

Popis

resource newt_listbox ( int left, int top, int height [, int flags] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

left

Its description

top

Its description

height

Its description

flags

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity