Forum und email
newt_listitem_get_data

newt_listitem_get_data

(PECL)

newt_listitem_get_data -- 

Popis

mixed newt_listitem_get_data ( resource item )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

item

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity