Forum und email
newt_listitem_set

newt_listitem_set

(PECL)

newt_listitem_set -- 

Popis

void newt_listitem_set ( resource item, string text )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

item

Its description

text

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.