Forum und email
newt_listitem

newt_listitem

(PECL)

newt_listitem -- 

Popis

resource newt_listitem ( int left, int top, string text, bool is_default, resouce prev_item, mixed data [, int flags] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

left

Its description

top

Its description

text

Its description

is_default

Its description

prev_item

Its description

data

Its description

flags

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity