Forum und email
newt_win_menu

newt_win_menu

(PECL)

newt_win_menu -- 

Popis

int newt_win_menu ( string title, string text, int suggestedWidth, int flexDown, int flexUp, int maxListHeight, array items, int &listItem [, string button1 [, string ...]] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

title

Its description

text

Its description

suggestedWidth

Its description

flexDown

Its description

flexUp

Its description

maxListHeight

Its description

items

Its description

listItem

Its description

button1

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.