Forum und email
newt_win_message

newt_win_message

(PECL)

newt_win_message -- 

Popis

void newt_win_message ( string title, string button_text, string format [, mixed args [, mixed ...]] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

title

Its description

button_text

Its description

format

Its description

args

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.