Forum und email
ob_end_flush

ob_end_flush

(PHP 4, PHP 5)

ob_end_flush --  Vyprázdnit (odeslat) výstupní buffer a vypnout bufferování výstupu

Popis

bool ob_end_flush ( void )

Tato funkce odešle obsah výstupního bufferu (pokud nějaký je) a vypne bufferování výstupu. Pokud chcete obsah výstupního bufferu dále zpracovávat, musíte před ob_end_flush() zavolat ob_get_contents(), protože obsah bufferu se po ob_end_flush() odhodí.

Viz také ob_start(), ob_get_contents() a ob_end_clean().