Forum und email
ob_get_contents

ob_get_contents

(PHP 4, PHP 5)

ob_get_contents -- Vrátit obsah výstupního bufferu

Popis

string ob_get_contents ( void )

Tato funkce vrátí obsah výstupního bufferu nebo FALSE, pokud bufferování výstupu není aktivováno.

Viz také ob_start() a ob_get_length().