Forum und email
ob_get_length

ob_get_length

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

ob_get_length -- Vrátit délku výstupního buffer

Popis

int ob_get_length ( void )

Tato funkce vrátí délku obsahu výstupního bufferu nebo This will return the length of the contents in the output buffer, nebo FALSE, pokud bufferování výstupu není aktivováno.

Viz také ob_start() a ob_get_contents().