Forum und email
openssl_csr_get_public_key

openssl_csr_get_public_key

(no version information, might be only in CVS)

openssl_csr_get_public_key -- Returns the public key of a CERT

Popis

mixed openssl_csr_get_public_key ( mixed csr, bool use_shortnames )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.