Forum und email
openssl_csr_get_subject

openssl_csr_get_subject

(no version information, might be only in CVS)

openssl_csr_get_subject -- Returns the subject of a CERT

Popis

mixed openssl_csr_get_subject ( mixed csr, bool use_shortnames )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.