Forum und email
OrbitEnum

OrbitEnum

(no version information, might be only in CVS)

OrbitEnum -- Use CORBA enums

Popis

new OrbitEnum ( string id )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

This class represents the enumeration identified with the id parameter.

Seznam parametrů

id

Can be either the name of the enumeration (e.g "MyEnum"), or the full repository id (e.g. "IDL:MyEnum:1.0").

Příklady

Příklad 1. Sample IDL file

enum MyEnum {
    a,b,c,d,e
};

Příklad 2. PHP code for accessing MyEnum

<?php
$enum
= new OrbitEnum ("MyEnum");

echo
$enum->a;    /* write 0 */
echo $enum->c;    /* write 2 */
echo $enum->e;    /* write 4 */
?>