Forum und email
OrbitObject

OrbitObject

(no version information, might be only in CVS)

OrbitObject -- Access CORBA objects

Popis

new OrbitObject ( string ior )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

This class provides access to a CORBA object.

Seznam parametrů

ior

Should be a string containing the IOR (Interoperable Object Reference) that identifies the remote object.

Příklady

Příklad 1. Sample IDL file

interface MyInterface {
    void SetInfo (string info);
    string GetInfo();

    attribute int value;
}

Příklad 2. PHP code for accessing MyInterface

<?php
$obj
= new OrbitObject ($ior);

$obj->SetInfo ("A 2GooD object");

echo
$obj->GetInfo();

$obj->value = 42;

echo
$obj->value;
?>