Forum und email
OrbitStruct

OrbitStruct

(no version information, might be only in CVS)

OrbitStruct -- Use CORBA structs

Popis

new OrbitStruct ( string id )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

This class represents the structure identified with the id parameter.

Seznam parametrů

id

Can be either the name of the struct (e.g "MyStruct"), or the full repository id (e.g. "IDL:MyStruct:1.0").

Příklady

Příklad 1. Sample IDL file

struct MyStruct {
    short shortvalue;
    string stringvalue;
};

interface SomeInterface {
  void SetValues (MyStruct values);
  MyStruct GetValues();
}

Příklad 2. PHP code for accessing MyStruct

<?php
$obj
= new OrbitObject ($ior);

$initial_values = new OrbitStruct ("IDL:MyStruct:1.0");
$initial_values->shortvalue = 42;
$initial_values->stringvalue = "HGTTG";

$obj->SetValues ($initial_values);

$values = $obj->GetValues();

echo
$values->shortvalue;
echo
$values->stringvalue;
?>