Forum und email
satellite_caught_exception

satellite_caught_exception

(4.0.3 - 4.1.2 only, PECL)

satellite_caught_exception --  Zjistit, jestli byla v předchozí funkci zachycena výjimka

Popis

bool satellite_caught_exception ( void )

Tato funkce vrací TRUE, pokud byla zachycena výjimka.

Příklad 1. Ukázkový IDL soubor

/* ++?????++ Out of Cheese Error. Redo From Start. */
exception OutOfCheeseError {
    int parameter;
}

interface AnotherInterface {
    void AskWhy() raises (OutOfCheeseError);
}

Příklad 2. PHP kód pro zpracování CORBA výjimek

<?php
$obj
= new OrbitObject ($ior);

$obj->AskWhy();

if (
satellite_caught_exception()) {
    if (
"IDL:OutOfCheeseError:1.0" == satellite_exception_id()) {
        
$exception = satellite_exception_value();
        echo
$exception->parameter;
    }
}
?>