Forum und email
satellite_exception_id

satellite_exception_id

(4.0.3 - 4.1.2 only, PECL)

satellite_exception_id -- Zjistit repository id poslední výjimky

Popis

string satellite_exception_id ( void )

Vrací řetězec obsahující repository id (napr. "IDL:MyException:1.0".). Ukázkové použití viz satellite_caught_exception().