Forum und email
satellite_exception_value

satellite_exception_value

(4.0.3 - 4.1.2 only, PECL)

satellite_exception_value -- Získat strukturu poslední výjimky

Popis

OrbitStruct satellite_exception_value ( void )

Vrátí strukturu výjimky. Ukázkové použití viz satellite_caught_exception().