Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be only in CVS) PDO->..."/>
Forum und email
PDO->sqliteCreateFunction()

PDO->sqliteCreateFunction()

(no version information, might be only in CVS)

PDO->sqliteCreateFunction() --  Registers a User Defined Function for use in SQL statements

Popis

class PDO {

bool sqliteCreateFunction ( string function_name, callback callback [, int num_args] )

}

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

This method allows you to register a PHP function with SQLite as an UDF (User Defined Function), so that it can be called from within your SQL statements.

The UDF can be used in any SQL statement that can call functions, such as SELECT and UPDATE statements and also in triggers.

Seznam parametrů

function_name

The name of the function used in SQL statements.

callback

Callback function to handle the defined SQL function.

Poznámka: Callback functions should return a type understood by SQLite (i.e. scalar type).

num_args

Hint to the SQLite parser if the callback function accepts a predetermined number of arguments.

Poznámka: Pro kompatibilitu s jinými databázovými rozšířeními (např. MySQL) jsou podporovány dvě alternativní syntaxe. Preferována je první z nich, kde parametr dbhandle je prvním parametrem funkce.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. PDO::sqliteCreateFunction() example

<?php
function md5_and_reverse($string)
{
    return
strrev(md5($string));
}

$db = new PDO('sqlite:sqlitedb');
$db->sqliteCreateFunction('md5rev', 'md5_and_reverse', 1);
$rows = $db->query('SELECT md5rev(filename) FROM files')->fetchAll();
?>

In this example, we have a function that calculates the md5 sum of a string, and then reverses it. When the SQL statement executes, it returns the value of the filename transformed by our function. The data returned in $rows contains the processed result.

The beauty of this technique is that you do not need to process the result using a foreach() loop after you have queried for the data.

Tip: You can use PDO->sqliteCreateFunction() and PDO->sqliteCreateAggregate() to override SQLite native SQL functions.

Poznámka: This method is not available with the SQLite2 driver. Use the old style sqlite API for that instead.