Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be only in CVS) PDOStatement->..."/>
Forum und email
PDOStatement->setFetchMode()

PDOStatement->setFetchMode()

(no version information, might be only in CVS)

PDOStatement->setFetchMode() --  Set the default fetch mode for this statement

Popis

class PDOStatement {

bool setFetchMode ( int mode )

}class PDOStatement {

bool setFetchMode ( int PDO::FETCH_COLUMN, int colno )

}class PDOStatement {

bool setFetchMode ( int PDO::FETCH_CLASS, string classname, array ctorargs )

}class PDOStatement {

bool setFetchMode ( int PDO::FETCH_INTO, object object )

}

Seznam parametrů

mode

The fetch mode must be one of the PDO::FETCH_* constants.

Návratové hodnoty

Returns 1 on success or FALSE on failure.

Příklady

Příklad 1. Setting the fetch mode

The following example demonstrates how PDOStatement->setFetchMode() changes the default fetch mode for a PDOStatement object.

<?php
$sql
= 'SELECT name, colour, calories FROM fruit';
try {
  
$stmt = $dbh->query($sql);
  
$result = $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_NUM);
  while (
$row = $stmt->fetch()) {
    print
$row[0] . "\t" . $row[1] . "\t" . $row[2] . "\n";
  }
}
catch (PDOException $e) {
  print
$e->getMessage();
}
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

apple  red   150
banana yellow 250
orange orange 300
kiwi  brown  75
lemon  yellow 25
pear  green  150
watermelon   pink  90