Forum und email
posix_access

posix_access

(PHP 5 >= 5.1.0RC1)

posix_access --  Determine accessibility of a file

Popis

bool posix_access ( string file [, int mode] )

posix_access() checks the user's permission of a file.

Seznam parametrů

file

The name of the file to be tested.

mode

A mask consisting of one or more of POSIX_F_OK, POSIX_R_OK, POSIX_W_OK and POSIX_X_OK. Defaults to POSIX_F_OK.

POSIX_R_OK, POSIX_W_OK and POSIX_X_OK request checking whether the file exists and has read, write and execute permissions, respectively. POSIX_F_OK just requests checking for the existence of the file.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. posix_access() example

This example will check if the $file is readable and writable, otherwise will print an error message.

<?php

$file
= 'some_file';

if (
posix_access($file, POSIX_R_OK | POSIX_W_OK)) {
    echo
'The file is readable and writable!';

} else {
    
$error = posix_get_last_error();

    echo
"Error $error: " . posix_strerror($error);
}

?>

Poznámky

Poznámka: Pokud je zapnut bezpečný režim (safe-mode), PHP kontroluje, zda soubory/adresáře, se kterými pracujete, mají stejné UID jako spuštěný skript.