Forum und email
posix_ctermid

posix_ctermid

(PHP 3 >= 3.0.13, PHP 4, PHP 5)

posix_ctermid -- Get path name of controlling terminal

Popis

string posix_ctermid ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.