Forum und email
posix_mkfifo

posix_mkfifo

(PHP 3 >= 3.0.13, PHP 4, PHP 5)

posix_mkfifo -- Create a fifo special file (a named pipe)

Popis

bool posix_mkfifo ( string pathname, int mode )

posix_mkfifo() creates a special FIFO file which exists in the file system and acts as a bidirectional communication endpoint for processes.

Seznam parametrů

pathname

Path to the FIFO file.

mode

The second parameter mode has to be given in octal notation (e.g. 0644). The permission of the newly created FIFO also depends on the setting of the current umask(). The permissions of the created file are (mode & ~umask).

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Poznámky

Poznámka: Pokud je zapnut bezpečný režim (safe-mode), PHP kontroluje, zda soubory/adresáře, se kterými pracujete, mají stejné UID jako spuštěný skript.