Forum und email
radius_put_addr

radius_put_addr

(PECL)

radius_put_addr -- Attaches an IP-Address attribute

Popis

bool radius_put_addr ( resource radius_handle, int type, string addr )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.