Forum und email
radius_put_attr

radius_put_attr

(PECL)

radius_put_attr -- Attaches a binary attribute

Popis

bool radius_put_attr ( resource radius_handle, int type, string value )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. radius_put_attr() example

<?php
mt_srand
(time());
$chall = mt_rand();
$chapval = md5(pack('Ca*',1 , 'sepp' . $chall));
$pass = pack('CH*', 1, $chapval);
if (!
radius_put_attr($res, RADIUS_CHAP_PASSWORD, $pass)) {
    echo
'RadiusError:' . radius_strerror($res). "\n<br />";
    exit;
}
?>