Forum und email
radius_put_vendor_attr

radius_put_vendor_attr

(PECL)

radius_put_vendor_attr -- Attaches a vendor specific binary attribute

Popis

bool radius_put_vendor_attr ( resource radius_handle, int vendor, int type, string value )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. radius_put_vendor_attr() example

<?php
if (!radius_put_vendor_attr($res, RADIUS_VENDOR_MICROSOFT, RAD_MICROSOFT_MS_CHAP_CHALLENGE, $challenge)) {
    echo
'RadiusError:' . radius_strerror($res). "\n<br />";
    exit;
}
?>